Καθοδήγηση δημιουργίας και ανάπτυξης καλλιτεχνικών λογαριασμών σε σύγχρονες πλατφόρμες και εφαρμογές όπως YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp κα. Η ορθή καθοδήγηση στη δημιουργία ελκυστικών προφίλ και στην σωστή χρήση αυτών των λογαριασμών έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα, έχει θετικά αποτελέσματα:

  • στη ψηφιακή διανομή
  • στην ευρεία διάδοση του καλλιτεχνικού έργου
  • στην «επαγγελματική» ψηφιακή παρουσία και στο “prestige”
  • στην αναγνωρισιμότητα του καλλιτέχνη
  • στη εμπορική του αξία