Αν νομίζετε πως η διαχείριση της ψηφιακής εικόνας σας είναι “παίξε γέλασε”, τότε είστε βαθιά γελασμένοι! Στη διαδρομή για την αληθινή ανάπτυξη των δικτύων σας, έχουμε σηματοδοτήσει τις πρώτες στάσεις. Πρώτα η έρευνα, μετά ακολουθεί η στρατηγική, συνεχίζουμε με δημιουργία επικοινωνιακού πλάνου και στο τέλος η προσεκτική υλοποίηση του σχεδίου. Σκοπός μας η αποτελεσματική και ουσιαστική επαφή με τους φίλους και τους ακόλουθους σας, ώστε να πετύχετε αληθινή αλληλεπίδραση μαζί τους.