Το κοινό δένεται αρχικά με τον καλλιτέχνη και αφετέρου με το έργο του/της. Η ιστορία του ατόμου πίσω από το τραγούδι είναι πολλές φορές πιο σημαντική από το ίδιο το τραγούδι. Από πού ξεκίνησε, τι πέρασε, πως έφτασε εδώ που έφτασε και πως συνεχίζει. Εμείς θα σε ακούσουμε, θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και θα δημιουργήσουμε το προσωπικό και μοναδικό σου αφήγημα. Επίτρεψε μας να πούμε την ιστορία σου.