Τα live performances είναι μία εξαιρετικά επικερδής διαδικασία για τον καλλιτέχνη, καθώς έρχεται σε επαφή με το κοινό και παρουσιάζει το έργο του. Η οργάνωση, η αξιολόγηση, η διαχείριση και η σωστή επικοινωνία των events όμως, χρειάζονται χρόνο και ενέργεια.

Η Action Εστί αναλαμβάνει να διαθέσει το χρόνο και την εμπειρία της στη διάθεση των καλλιτεχνών μας, επιβλέποντας τη διαδικασία από την αρχική πρόταση μέχρι και την υλοποίηση της εκδήλωσης.